tisdag 26 mars 2013

Våffeldagen! Och så lite docentkrav

Igår var det våffeldagen! Det firades givetvis.
Det betydde också att det var exakt två år sedan jag disputerade (= fick min doktorsexamen).
Nästa steg i den akademiska världen är docent. I riktlinjerna för docentur vid GIH står det att "Ansökan om docentur bör normalt inges tidigast två år efter doktorsexamen."  
Så då börjar det väl bli dags nu...


Som en liten inblick i forskarvärlden tänkte jag redogöra för vilka kraven är. Man kan sammanfatta dem i fyra punkter (med några underpunkter), men i ansökningshandlingarna finns det ett stycke med detaljerad information om varje punkt. Det är alltså krav på att man är aktiv inom olika områden, det räcker inte med att bara undervisa eller att bara snöa in på sin forskning.

"För att antas som docent vid GIH skall den sökande uppfylla fastställda krav på:
– 1) a. Vetenskaplig skicklighet och b. självständighet
– 2) Ämneskompetens
– 3) Pedagogisk skicklighet och kompetens (a. undervisning, b. "Tredje uppgiften", c. Utbildning)
– 4) Anknytning till GIH"
Hur har jag då skött mig under de två senaste åren för att uppnå dessa krav?

1a) Vetenskaplig omfattning: - Nja, inte riktigt klar med publikationer "motsvarande minst en ny doktorsavhandling".
1b) Vetenskaplig självständighet: - Jo, men det behövs nog ett år till för att det ska se riktigt bra ut, och då borde punkt 1a också vara löst.

2) Ämneskompetens - Check

3a) Pedagogik - undervisning: - Check
3b) Pedagogik - "tredje uppgiften" t.ex. medverkan i dagstidningar, radio/TV-program, populärvetenskapliga föreläsningar/seminarier eller böcker/skrifter/artiklar: - Check
3c) Pedagogik - utbildning: - Nästan check (har en inlämningsuppgift kvar på den högskolepedagogiska utbildningen)

4) Anknytning till GIH: - Check

Hmm... Det var ju faktiskt ganska nära. Mycket närmare än jag trodde. Klapp på axeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar